Triatlon

Poděbradský triatlon

Poděbradský triatlon svou historií sahá do roku 1992. Za dobu svého konání prošel několika obměnami. Dnes je svým specifickým formátem určen zejména hobby sportovcům, kteří si chtějí užít krásné chvilky s obdobně naladěnými lidmi, ověřit svou výkonnost nebo si prostě užít pohybové aktivity, které jim multisport, jakým triatlon je, nabízí.

 

 

Fotografie ze závodu 2016 zde

Výsledky závodu 2015: http://vysledky.irontime.cz/result76/
Fotografie ze závodu 2015 zde


PODĚBRADSKÝ TRIATLON 2016 (25. ročník)

 

   

 

PROPOZICE

STATUT
Otevřený závod a závod série Středočeského poháru mládeže. Závod je podporován z Grantového programu České triatlonové asociace "Krajské série mládeže a Partnerské závody 2016“.

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ
Poděbrady, 22.5.2016, koupaliště Jezero.

POŘADATEL
Altis, Labe Tri Club, Poděbradská sportovní s.r.o.

KONTAKTNÍ ADRESA
Jaroslav Formánek, Hellichova 668, 290 01 Poděbrady,
tel.: 608 024 262,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ŘEDITEL ZÁVODU
Ing. Martin Chmelík

KATEGORIE
Žactvo (vždy kat.chlapci a dívky):

 • Žactvo 8 let (08)
 • Žactvo 9 let (07)
 • Žactvo 10 - 11 let (06- 05)
 • Žáci mladší 12-13 let (roč. 04-03)
 • Žáci starší 14-15 let (roč. 02-01)

Hlavní závod:

 • J16-19/Jky16-19 (roč. 00-97)
 • M20-29/Ž20-29 (roč. 96-87)
 • M30-39/Ž30-39 (roč. 86-77)
 • M40-49/Ž40-49 (roč. 76-67)
 • M50+/Ž50+ (roč. 66 a starší)

PREZENTACE
Jezero Poděbrady, viz. příslušný časový pořad.

TRATĚ
Plavecká část:
Plavání bude probíhat na jezeře, s točením kolem bójí ve směru hodinových ručiček, tedy vpravo.

Cyklistická část:
Cyklistická část žákovských kat. Pouze horské kolo!
Cyklistická část se jede po rovině po panelové cestě přecházející do lehkého terénu, 4km v jednom, 6km ve dvou okruzích.

Cyklistická část hlavního závodu: POZOR, ZMĚNA TRATĚ!
Po nasednutí v bráně Jezera se závodníci po místní komunikaci dostanou na novou, širokou cyklostezku, po které dojedou cca po 1200m do Poděbrad – Přední Lhoty.
Zde nejdříve odbočením vlevo a následně vpravo vyjedou na silnici č. 38, směr Mladá Boleslav, po které dojedou na kruhový objezd v Nymburce.
Odsud absolvují 5,5km dlouhý okruh ve tvaru brýlí: Nejdříve dvojím odbočením vpravo směr Bobnice, zde opět vpravo směr Nymburk a okrajem průmyslové zóny opět 2x vpravo zpět na kruhový objezd, kde se pokračuje směr Kolín, tedy stejnou silnicí a cyklostezkou v protisměru první části tratě až do cíle. Další pokyny v informacích na konci propozic!

Běžecká část:
Žákovské kategorie mají veden běh v Areálu Jezera na 800m dlouhém okruhu, většinou s travnatým podkladem.
Hlavní závod ve dvou okruzích po zpevněné cestě (panely, asfalt) podél Labe.

  ŽACTVO 8-11 ML. A ST. ŽÁCI HLAVNÍ ZÁVOD
Plavání (m) 75 300 700
Kolo (km) 4 6 30
Běh (km) 0,8 1,6 7

 

CENY
Věcné, v jednotlivých vyhlášených kategoriích a za celkové umístění.
Závodníci hlavního závodu obdrží při prezentaci tričko dle pravidel uvedených v části STARTOVNÉ.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat věcnou odměnu závodníkovi, který se nedostaví na vyhlášení výsledků závodu.

PŘIHLÁŠKY
Pro hlavní závod a žákovské kategorie předem na www.czechtriseries.cz.
Termín uzávěrky přihlášek je 16.5.2016. Za přihlášeného se považuje závodník se zaplaceným startovným. Přihlášení po termínu je možné již pouze na místě s navýšením startovného o 50% a do počtu volných míst. Pro rok 2016 je kapacita depa pro hlavní závod stanovena na 264 míst.

STARTOVNÉ

Žákovské kategorie 70 Kč pozor změna, letos platba předem
Hlavní závod 500 Kč závodníci bez licence ČTA
Hlavní závod 450 Kč závodníci s licencí ČTA
Startovné placené hotově při prezentaci, bude navýšeno o 50%.

 

 • Startovné se platí předem, na účet u Komerční banky 115-683220247/0100, v.s. bude generován, do vzkazu pro příjemce uvést jméno závodníka. Jedna platba = jeden závodník.
 • Závodník s licencí ČTA předloží platnou licenci při prezentaci. V případě jejího nepředložení doplatí částku 50Kč. Závodník má při prezentaci povinnost na požádání doložit doklad o zaplacení startovného (složenka, výpis z účtu).
 • Přihláška je platná po zaplacení startovného. Startovné musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději do 18. května 2016
 • Tričko závodu obdrží pouze včas přihlášení závodníci hlavního závodu se zaplaceným startovným do 18.5.2016.

ČASOVÝ POŘAD – ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE

8:30 – 9:20 Prezentace
8:45 – 9:45 Uložení materiálu do depa
9:30 Rozprava
9:45 Start žáků 10-11 let
9:50 Start žáků 8,9 let
10:10 Start žáků ml. a st.
11:00 – 11:15 Vyzvednutí materiálu z depa
12:35 Slavnostní vyhlášení výsledků

ČASOVÝ POŘAD – HLAVNÍ ZÁVOD

9:45 -11:15 Prezentace
11:20 – 12:00 Uložení materiálu do depa
11:50 Poučení závodníků
12:10 Start hlavního závodu – muži
12:15 Start hlavního závodu - ženy
15:00 - 15:45 Vyzvednutí materiálu z depa
15:50 Slavnostní vyhlášení výsledků

OBČERSTVENÍ
Občerstvení bude podáváno na začátku každého běžeckého okruhu a v cíli závodu. V průběhu závodu se bude podávat čistá voda.

PROTESTY
Písemně, řediteli závodu s vkladem 200 Kč, nejpozději 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • POZOR! Hlavní závod je kapacitně omezen na max. 264 startujících.
 • Parkoviště se nalézá u hlavní silnice, při příjezdu od Prahy vpravo, asi 400m před mostem přes Labe. Z parkoviště to je 300m k zadnímu vchodu do areálu koupaliště, v němž je centrum závodu. Prezentace se bude nalézat v areálu, za vstupem do prostoru koupaliště. Parkování na přístupu od hydroelektrárny není možné, jak z důvodu zákazu vjezdu, tak z důvodu prostoru potřebného pro závod.
 • Závodí se dle pravidel triatlonu s upravenou délkou tratí pro tento závod a s možností použití neoprenů dle pravidel pro dlouhý triatlon. Nedodržení pravidel o draftingu v krátkém triatlonu bude potrestáno dvouminutovou penalizací v penaltyboxu, umístěném na počátku běžecké části, při průběhu prvého nebo do druhého okruhu.
 • Kolo se jede bez draftingu. Cyklistická část se koná za plného silničního provozu s asistencí policie, která bude tento provoz omezovat. Každý účastník závodu je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Trať je vedena vesměs po hlavní komunikaci, tedy s předností v jízdě. Nebezpečná místa, kruhové objezdy, odbočky a křižovatky bude zabezpečovat policie ČR a pořadatelé. Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny policie a pořadatelů.
 • POZOR! Pro žákovské kategorie je povoleno pouze horské kolo! Cyklistická část se koná po neudržované panelové cestě, místy zakryté nezpevněným povrchem.
 • Pořadatel má právo program změnit nebo i zrušit, pokud mu v tom brání překážka, jež nastala nezávisle na vůli pořadatele a brání mu ve splnění jeho povinností a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by pořadatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by pořadatel v době vzniku závazku tuto překážku předpovídal.

USTANOVENÍ
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá za žádného účastníka zodpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku.

DOPROVODNÉ AKCE
Všechny doprovodné akce se konají v areálu poděbradského Jezera – koupaliště, den před triatlonovými závody, tedy 21.5.2016
Běh krále Jiřího – silniční běh na 10km. Propozice najdete www.sportovni-dny.cz, www.behej.com, www.ceskybeh.cz. Přihlašování přes www.sportovni-dny.cz .
Závody dračích lodí. Informace najdete na www.draci-lode.cz .